Ziek, maar niet schoolziek!

Vele tienduizenden kinderen in Nederland worden in hun ontwikkeling beperkt door een ernstige aandoening. Zij zijn ziek, maar niet schoolziek. Liefst zouden ze een normaal leven leiden en er op school bij blijven horen.
Daarmee vragen ze nogal wat van hun school. Die is in de regel niet voorbereid op de extra belasting die de zorg voor een zieke leerling met zich meebrengt. Leerkrachten hebben de handen vol aan hun 'normale' takenpakket. Bovendien ontbreekt het hen vaak aan ervaring met ernstig zieke leerlingen.

• Waar vind je de juiste informatie en kanalen om het onderwijs aan het zieke kind goed te organiseren?
• Wanneer en hoe open je de communicatie met de ouders over het te volgen traject?
• Wat moet je doen om ruimte te geven aan de emoties van het zieke kind en zijn klasgenoten?
• Hoe vind je een balans tussen je eigen betrokkenheid en je professionaliteit?

Het zijn slechts enkele van de vele vragen waar de school antwoord op moet vinden.

Stichting Mosaïque ontwikkelde in nauwe samenwerking met Ziezon (het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs) een praktisch hulpmiddel dat hierop antwoorden geeft: EHBZo (Eerste Hulp Bij Zieke leerlingen in het Onderwijs).
EHBZo is niet alleen bruikbaar in de cruciale startfase van een ziekteproces, maar ook daarna.

Op de pagina EHBZo vind je meer informatie over het totale pakket.

>>> Klik hier om rechtstreeks naar de EHBZo te gaan <<<