EHBZo-koffer

Het bericht dat een leerling plotseling ernstig ziek is geworden, komt nooit gelegen. Waar haal je in je drukke programma van je lesrooster, afspraken en vergaderingen de tijd vandaan om zo'n calamiteit professioneel en emotioneel van meet af aan goed aan te pakken?

EHBZo is een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten dat voorkomt dat je elke keer het wiel opnieuw moet uitvinden. Je kunt er snel en gericht het onderwijs aan het zieke kind mee organiseren. De inhoud van de EHBZo is zo samengesteld dat een leerkracht met een beperkte inspanning praktische en didactische keuzes kan maken die hem op dat moment van pas komen.

De website bevat onder andere:
• Een algemeen handelingsplan
• Praktische richtlijnen en tips (zowel voor leerlingen die langdurig afwezig zijn als voor leerlingen die nog wel met enige regelmaat naar school komen)
• Een handzaam overzicht van regels en voorzieningen
• Voorbeeldbrieven
• Lessuggesties voor de begeleiding van de zieke leerling en de rest van de klas

Oorspronkelijk werd de EHBZo in een koffer verspreid, waarin naast een cd-rom ook voorleesboeken, een praatplaat en andere kant-en-klare materialen t.b.v. de lessuggesties zaten. Sinds 2013 staat de informatie van de cd-rom online. Wil je de bijbehorende materialen bestellen, klik dan op Bestellen.

>>> Klik hier om rechtstreeks naar de EHBZo te gaan <<<